ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Space Eye Lao Sole Co., LTD – SPEL

ບໍລິສັດສະເປັກໄອລາວຈໍາກັດ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ຕຶກວຽງວັງຊັ້ນສອງ, ໜ່ວຍ15, ຖະໜົນບູລິຈັນ, ບ້ານດົງປາລານທົ່ງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ ປ ປ ລາວ.

TEL: 021 410072    020 56665168

FAX: 021 410071

EMAIL: info@spaceeyelao.com

Website: www.spaceeyelao.com

Send us a Message

Contact Us
First
Sending