ໃຊ້ໃນລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາລົດໄຟ

ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາລົດໄຟ ປະກອບມີ: ຕົວກວດຈັບຕູ້ລົດໄຟ,  ລະບົບການກວດແຮງໜີສູນ, ເຄື່ອງປັບເສັນທາງ, ລະບົບກວດກາວັດແທກ.

pic2

Picture1