AUTO LEVEL AUTO LEVEL

AUTO LEVEL AUTO LEVEL

 

ຍີ່ຫໍ້ : SOUTH FAL32

ການຂະຫຍາຍ : 32 ຄັ້ງ

ຊ່ວງການເຮັດວຽກ : 15

ຄວາມຜິດພາດສະເລ່ຍຂອງ 1 ກິໂລແມັດ : ± 1.5 ມມ

ຄ່າຕົວຄູນຄົງທີ່ : 100

ສາມາດປ້ອງກັນນ້ຳແລະຝຸ່ນ

 

✅ພ້ອມອຸປະກອນຄົບສຸດພ້ອມໃຊ້ງານ, Staff 4 ແມັດ, ຂາຕັ້ງກ້ອງ, ກ່ອງກັນກະແທກພ້ອມອຸປະກອນປັບແກ້

ຕົວກ້ອງຮັບປະກັນ 1 ປີ ສູນບໍລິການບໍລິສັດ ສະເປັກໄອລາວຈຳກັດ

ສາມາດສອບຖາມບັນຫາໄດ້ທຸກເວລາ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ >> www.spaceeyelao.com

ຕິດຕໍ່ແລະສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່

Tel : 021 410072/ 021 410071

Email : info@spaceeyelao.com

Facebook : Space Eye Lao Co., LTD