RTK GALAXY G1

24/06/2016ບໍລິສັດ spaceeyelao ໄດ້ມີຊຽວຊານມາຈາກບໍລິສັດ SOUTH ເພຶ່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດSpaceEyeLaoມີຄວາມຊຳນານກ່ຽວກັບການນຳໄຊ້ RTK GALAXY G1

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง